Måned: januar 2016

CÁO PHÓ

CÁO PHÓ   Gia đình chúng tôi trân trọng báo tin cùng Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Quý Cộng Đoàn, Hội Đoàn, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa…

NỐI KẾT

Nối kết Hiện nay chúng tôi đang chuyển tải và giới thiệu trang Thông Tin Điện Tử Cộng Đồng CGVN tại Đan Mạch, không những đến các thành viên hiện…

CÁO PHÓ.

CÁO PHÓ Ông chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo VN tại Đan Mạch LÊ XUÂN BẢNG, kính báo nhạc phụ là linh hồn Gioan Baotixita ĐOÀN HỮU THẾ đã qua đời vào…