CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Linh mục Nguyễn Kim Thăng

Con là Con yêu dấu của Cha

Trước khi bắt đầu rao giảng Tin mừng, Chúa Giêsu đã có một cử chỉ lạ lùng: Người đến sông Giođan và xin Gioan làm phép rửa cho Ngài.

Dĩ nhiên Chúa Giêsu không cần chịu phép rửa vì Ngài hoàn toàn trong sạch.

Nhưng việc Ngài lãnh nhận Phép rửa của Gioan nói cho chúng ta hai ý nghĩa:

  1. Đức Giêsu muốn hạ mình xuống để liên đới với người tội lỗi. Ngài tự đặt mình ngang hàng với những người tội lỗi, để cùng chia sẻ số phận với họ, chịu đau khổ với họ và cho họ.
  2. Ý nghĩa thứ hai: Thánh lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay cũng là lễ Hiển Linh khác, vì sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa bởi Gioan thì:

+ Các tầng Trời đã mở ra.

+ Thánh Thần lấy hình chim bồ câu và ngự xuống trên Ngài

+ Có tiếng từ trời nói rằng, “Đây là Con Ta yêu dấu, Con đẹp lòng Cha mọi đàng”

  1. Các tầng Trời đã mở ra: Khi Ađam và Eva phạm tội thì cửa trời đóng lại. Nhờ Đức Giêsu, trời mở ra. Từ nay con người được hiêp thông với Thiên Chúa.
  2. Thánh Thần ngự xuống trên Ngài: Khi nói Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giêsu là có ý nói: Đức Giêsu là con người mới và trong Ngài mọi người sẽ được tạo dựng lại.
  3. Qua câu nói: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha” của Chúa Cha, chúng ta nhận biết Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Và chúng ta cũng biết thêm: những ai tin vào Chúa Giêsu và nhận phép Rửa nhân danh Ngài thì cũng được làm con của Chúa Cha như Ngài.

– Chúng ta được hiêp thông với Thiên Chúa.

– Chúng ta được lãnh nhận Chúa Thánh Thần

– Và chúng ta cũng được trở nên con yêu dấu của Chúa.

Ước gì Bí tích Rửa Tội mà chúng ta đã lãnh nhận sẽ mời gọi chúng ta có một cách sống như Chúa Giêsu và cộng tác với Ngài để xây dựng thế giới.

Xin Chúa giúp đỡ và chúc lành cho chúng ta.

 Amen”.

 

 

 

HERRENS DÅB

Du er min elskede søn

Før han begyndte at prædike evangeliet, gjorde Jesus noget mærkeligt: Han kom til Jordanfloden og bad Johannes om at døbe sig.

Selvfølgelig behøvede Jesus ikke at blive døbt, fordi han var helt ren.

Men det, at han blev døbt af Johannes, fortæller os to ting:

  1. Jesus ydmyger sig selv og ønsker at solidarisere sig med syndere. Han satte sig på lige fod med syndere for at dele deres skæbne, for at lide med dem og for dem.
  2. Den anden ting er: Herrens dåb i dag er Herrens anden åbenbarelse, fordi efter at Jesus blev døbt af Johannes:

 

+ Åbnede Himlene sig over ham

+ Dalede Guds ånd ned ligesom en due og kom over ham

+ Lød der en røst fra himlene: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!«

  1. Himlene åbnede sig betyder: Da Adam og Eva syndede, lukkede himlene sig. Takket være Jesus blev himlene åbnet og menneskene var igen i fællesskab med Gud.
  2. Guds ånd kommer over ham betyder: Når ¨Helligånden dalede ned på Jesus¨ vil det sige, at Jesus er det nye menneske, og i ham vil vi blive genskabt.
  3. Når Faderen siger: »Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag!«, ved vi, at Jesus er Guds Søn.Og vi ved også mere: de, der tror på Jesus og modtager hans dåb, skal blive Guds søn.

– Vi er i fællesskab med Gud.

– Vi modtager Helligånden

– Og vi bliver også elsket som Guds barn.

Jeg ønsker, at Dåben vi modtog, vil invitere os til at leve som Jesus og samarbejde med ham om at bygge en bedre verden.

Må Gud hjælpe os og velsigne os.

Amen”.