THONGTIN

Nối kết

Hiện nay chúng tôi đang chuyển tải và giới thiệu trang Thông Tin Điện Tử Cộng Đồng CGVN tại Đan Mạch, không những đến các thành viên hiện đang phục vụ cộng đồng, cộng đoàn và hội đoàn. 

Chúng tôi cũng mong muốn giới thiệu đến những người thân quen, bạn hữu qua email và dẫn mọi người đến trang thông tin. Và luôn đón nhận những đóng góp xây dựng vào môi trường nối kết nầy qua những mối liên hệ thân tình, nhất là trong đức tin.

Trong niềm vui nối kết, chúng tôi nhận được lời khích lệ và chúc mừng của tờ thư Trang Xinh Vòng Tay Gia Đình do cha Giuse Đoàn Xuân Sơn tại Pháp với nhận xét:

Mục-đích Trang cdcgvn.dk được định nghĩa vắn-tắt như-sau :

” Được  hình thành nhằm mục đích giúp người công giáo VN tại Đan Mạch duy trì và phát huy đức tin, đồng thời bắc nhịp cầu cảm thông liên lạc giữa các linh mục tu sĩ với thành phần Dân Chúa nơi các cộng đoàn, hội đoàn VN trong các giáo xứ. Và bảo tồn văn hóa truyền thống người Việt, cùng đồng hành với Giáo Hội Đan Mạch, Việt Nam và Hoàn vũ.”

Một-hai Nét-đậm: Nhận-xét chung, trang-thông-tin cdcgvn.dk có đầy-đủ những khía-cạnh cần-thiết phù-hợp với mục-đích nhắm-tới. Hình-thức đơn-sơ trang-nhã.

Nội-dung chính là thông-tin đa-dạng về những sinh-hoạt của Cộng-đồng, chú-ý đặc-biệt tới những bài-học-hỏi về nếp-sống đạo-đức thiêng-liêng cũng-như cách sống-đạo làm-người.

Thêm vào đó, xin được ghi-đậm hai điểm-son, mà chính Trang-xinh Vtgđ cũng đang nhắm-tới : bản-văn song-ngữ và sinh-hoạt giới-trẻ được diễn-trình trên trang-thông tin Cđcgvn.dk

  • Bản-văn Song-ngữ: Một-số bài-giảng và những câu-chuyện học-làm-người đã được diễn-văn bằng hai ngôn-ngữ Đan và Việt. Điều này rất-đáng khích-lệ, vì mang-tới lợi-ích nhiều chiều, như bắc-cầu văn-hóa giữa hai tộc-dân, làm-giầu bản-thân khi thông-thạo cả hai ngôn-ngữ, không quên cội-nguồn nếu còn biết-đọc biết-viết và biết-nói tiếng-Việt, và yêu-nước cách trọn-vẹn.
  • Sinh-hoạt Giới-trẻTheo-dõi thực-hiện dự-án Projekt Cambodia´15, kể trên trang thanhniendkcambodia.wordpress.com, do Ban-thanh-niên vào mùa năm vừa-qua, thật rất cảm-kích. Mong rằng cứ tiếp-tục với những dự-án tương-tự như-vậy.

Chúc-mừng trang-thông-tin CĐCGVN.DK 

 

G.Vtgđ

vtgd2

Tờ thư Trang Xinh vtgđ được chuyển tải qua email và dạng pdf. file, vòng tay gia đình là một đại gia đình thân thương, một Hội-gia Đồng-công Tiến –hóa trong đó các thành viên người thân cùng tham gia sinh hoạt, để dìu dắt nhau trên đường Sáng Thế của Đức-hóa-công, ngõ hầu thăng-tiến tới Đỉnh-trọn-lành.