Kategori: Sinh Hoạt Cộng Đồng

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG 2016-2017

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG 2016 -2017   KHÓA TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN          29/10/16                              ÅRHUS   ĐẠI HỘI XUÂN ĐINH DẬU             21/01/17                              HORSENS   ĐẠI HỘI THƯỜNG…