NGƯỜI PHỤC VỤ

THẤM NHUẦN HƠN NỮA TINH THẦN TIN MỪNG

Billedresultat for người phục vụ theo tin mừng

Chương trình ngày thường huấn ngày 29 tháng 10 năm 2016

 

09.15g           Đến, gặp gỡ và uống cà phê.

09.45g           Cầu nguyện khai mạc.

10.00g           Giới thiệu chương trình.

10.15g           Đề tài 01: NIỀM VUI PHỤC VỤ THEO TIN THẦN TIN MỪNG

11.15g           Nghỉ giải lao

11.30g           Đề tài 02: NIỀM VUI CỦA NGƯỜI PHỤC VỤ.

 

12.30g           Cơm trưa.

13.40             Đề tài 03: NHỮNG TINH THẦN TIN MỪNG NÀO MÀ NGƯỜI PHỤC VỤ CẦN THẤM                                                                  NHUẦN HƠN NỮA

14.40g           Nghỉ giải lao

14.50g           Đề tài 04: NGƯỜI PHỤC VỤ TRẢ LỜI KHÔNG VỚI TINH THẦN THẾ TỤC.

16:00g           Nhìn lại một ngày qua.

16.30g           Nghỉ giải lao và chuẩn bị Thánh Lễ.

16.45g           THÁNH LỄ.

18.00g           Kết thúc.