Måned: maj 2015

“MC”

“MC” Nguyễn Trọng Lưu   Nguyên ngữ của từ “MC” “Người hướng dẫn chương trình” – nay hay được gọi là “MC” – là từ gọi tắt từ tiếng Anh…

Phân ưu

Chúng tôi nhận được tin Ông Gioan Baotixita Vũ Ngọc Thượng, thân phụ chị Vũ Linh Phương thành viên cộng đoàn Horsens là vợ của anh Nguyễn Chí Dũng phó…