Måned: februar 2016

CẢM TẠ

CẢM TẠ Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước địa phận Phú Cường. Qúy linh mục Chánh xứ và phó xứ Nam…