BAN XỔ SỐ TẾT QUÝ MÃO 2023 XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ XỔ SỐ:

CÁC LÔ TRÚNG:

1     LÔ ĐỘC ĐẮC      3000 kr.

2    LÔ HẠNG NHÌ     1000 kr.

5     LÔ HẠNG BA        200 kr.

10  LÔ HẠNG TƯ      100 kr.

10  LÔ AN ỦI              100 kr.

( LÔ AN ỦI như ghi trong vé là cái bánh chưng hoặc 1 chai rượu nhưng rất tiếc BTC không đáp ứng được, thành thật cáo lỗi đến quý vị trúng giải và giá trị tiền mặt là 100 kr.)