BAN THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG XIN GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ ÔNG BÀ ANH CHỊ EM TÂN BAN ĐAI DIỆN CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI GIÁO XỨ AARHUS.

 

ĐƯỢC CHÍNH THỨC CÔNG  BỐVÀ TUYÊN HỨA.

 

CHÚA NHẬT NGÀY  27 THÁNG 02 NĂM 2022 .

Lúc 14:00g tại nhà thánh đường công giáo Vor Frue Kirke

DO LINH MỤC  PHÊRÔ NGUYỄN ĐỨC TRÍ S.J CHỦ SỰ 

 

 

BAN THƯỜNG VỤ

Vicente VŨ ĐÌNH TRUNG Trưởng ban

Rosa TRẦN THỊ THANH MINH Phó nội vụ

Giuse TRẦN TẤN TÀI Phó ngoại vụ

Maria TRẦN THỊ THU THẢO Thư ký

Giuse NGUYỄN VĂN BẮC Thủ quỹ

 

 

ỦY VIÊN

Anê NGUYỄN THÀNH THÙY LINH Ủy viên Thanh Thiếu Niên

Phêrô LÊ NGUYỄN THẢO Ủy viên Phụng Tự

Maria LÊ THỊ MINH CHÂU Ủy viên Giáo Lý

Giuse VŨ TẤN TÀI Ủy viên tông đồ bác ái.

 

CHÚC MỪNG TÂN BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐOÀN AARHUS