THÔNG BÁO

BAN CHẤP HÀNH XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO.

PHIÊN HỌP BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG NGÀY THỨ BẢY 06 THÁNG 09 NĂM 2014  ĐƯỢC DỜI VỀ ESBJERG.

ĐỊA ĐIỂM:  MORBÆRLUNDEN 31  6705 ESBJERG Ø . (Nhà anh chị Thành Chi)

VÌ LÝ DO, BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG THAM DỰ  THÁNH LỄ AN TÁNG THÂN MẪU ANH CHỊ NGUYỄN VĂN PHÚ. TẠI THÁNH ĐƯỜNG:

Sankt Nikolaj Kirke

Kirkegade 58

6700 Esbjerg

Vào lúc 08:30g sáng ngày 06/09/2014.

RẤT MONG QUÝ THÀNH VIÊN CẢM THÔNG SỰ THAY ĐỔI NẦY CỦA BAN CHẤP HÀNH.

Tm: Ban Chấp Hành.

Chủ tịch LÊ XUÂN BẢNG.

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP BẮT ĐẦU VÀO 10.30g

KHÔNG CÓ THÁNH LỄ LÚC 17.00g.