Kính chuyển lá thư kêu gọi của Nhóm Thánh Vinh Sơn, do ông Hà Thoại Ngữ (cộng đoàn Sjælland) nhờ Nhóm Thông Tin phổ biến trên trang Cộng Đồng. Mọi đóng góp hay thắc mắc xin liên lạc trực tiếp với nhóm hoặc qua ông Hà Thoại Ngữ 42675576.