THƯ MỜI

CUỐI TUẦN THANH THIẾU NIÊN

SINH HOẠT TÂM LINH

Kính gửi BCH Cộng Đồng và các BĐD các Cộng Đoàn.

Nhóm ThanhNiên toàn quốc sẽ tổ chức Cuối Tuần Sinh Hoạt Tâm Linh dành cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên vào cuối tuần:

Ngày 15-17 tháng 4 năm 2016
tại Nhà Trường Skt Ansgar Skole, Nørrebro, København.

Chúng con sẽ được sự hướng dẫn của Cha Nguyễn Quốc Tạo, sồng và lớn lên taị Nauy, Oslo. Cha rất trẻ, 31 tuổi, và đã được chịu chức Linh Mục vào năm 2015.
Đề tài của Cuối Tuần Sinh Hoạt Tâm Linh sẽ là; Tôi là ai? Cha Tạo học thần học về luân lý, và sẽ giúp chúng con hiểu thêm về giáo lý của Hội Thánh.

Xin kính mời BCH Cộng Đồng và BĐD Cộng Đoàn Sjælland cũng như Cộng Đoản người việt tại Sjælland đến tham dự Thanh Lễ Việt Nam vào Chúa Nhật ngảy 17/4 tại Nhà Thờ Sakrament, Nørrebrogade 27, 2200 København N, vào lúc 12.30

Chúng con cũng xin nhờ BCH Cộng Đồng và quí BĐD các Cộng Đoàn khuyến khích các bạn trẻ trong các Cộng Đoàn đến tham dự Cuối Tuần nêu trên. Hạn chót ghi danh ngày 10/4

Xin mọi người nhớ chúng con trong lời cầu nguyện để Cuối Tuần Sinh Hoạt Tâm Linh sẽ được thành công, tốt đẹp, theo ý Chúa.

TM Ban Tổ Chức
Bảo Chi

Publikation1

Tam Linh plakat (1)