thanhkinh

 

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tại Đan Mạch được tin Cụ Luca Trần Văn Toan  đã được Chúa đưa về an nghỉ lúc 20 giờ, ngày 06.09.2016 tại tư gia, Viborg – Đan Mạch.

Ban Chấp Hành xin cùng chia sẻ sự mất mát của tang quyến và thành kính phân ưu đến  anh chị Hải Lưu cùng toàn thể tang quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa là cha nhân từ, Đấng đầy lòng xót thương, đón nhận linh hồn cụ Luca về hưởng hạnh phúc trên nước trời.

 

Thành Kính Phân Ưu

Ban Chấp Hành CĐCGVN-DK