Billedresultat for lạy chúa con tín thác vào chúa

CÁO PHÓ

“CHÚA LÀ ĐẤNG NHÂN TỪ CHÍNH TRỰC, THIÊN CHÚA CHÚNG TA MỘT DẠ XÓT THƯƠNG, HẰNG GÌN GIỮ NHỮNG AI BÉ MỌN, TÔI YẾU ĐUỐI NGƯỜI ĐÃ CỨU TÔI.”

uu

 

Trong niềm thương nhớ và tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình chúng tôi trân trọng kính báo:

ÔNG LUCA TRẦN VĂN TOAN

Sinh năm 1936 Thủy Cơ Ninh Bình Việt Nam

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 20g, ngày 06 tháng 09 năm 2016 tại tư gia Viborg – Đan Mạch

HƯỞNG THỌ 80 TUỔI

CHƯƠNG TRÌNH LỄ AN TÁNG

NGHI THỨC TẨM LIỆM VÀ PHÁT TANG CHIỀU THỨ SÁU LÚC 16.00g  NGÀY  07 THÁNG 09 NĂM 2016.

THÁNH LỄ AN TÁNG CỬ HÀNH VÀO LÚC 13.00g THỨ BẢY NGÀY 10 THÁNG 09 NĂM 2016.

TẠI NHÀ THỜ SKT. KJELDS KIRKE

Sct. Leonisgade 12, 8800 Viborg

XIN HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN LUCA

ĐƯỢC CHÚA THƯƠNG ĐÓN NHẬN VÀO THIÊN ĐÀNG.

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Cáo phó nầy thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và tặng hoa.

Bản gốc theo dạng PDF file của tờ cáo phó bên dưới:

cao-pho