CÁO PHÓ

CAU

Cụ ông GIUSE BÙI VĂN KHÁNH

Nhạc phụ của anh Nguyễn Văn Nhân Trưởng Ban Đại Diện Cộng đoàn SVENDBORG

vừa được Chúa gọi về vào lúc 22g 35′ Ngày 24 tháng 11 năm 2016. Hưởng thọ 89 tuổi.

THÁNH LỄ AN TÁNG ĐƯỢC CỬ HÀNH VÀO LÚC 09.00 g  

NGÀY THỨ BẢY 03 THÁNG 12 NĂM 2016.

TẠI THÁNH ĐƯỜNG SVENDBORG.

phanuuu