Chương trình Hành Hương Giáo Phận tại Ømborgen 2016.

Chúa Nhật ngày 05 tháng 06 năm 2016

Image

Với chủ đề: ” Hãy mạnh dạn tiến lại gần Ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương.”

11:00g                                 Lời mở đầu và hành hương đi từ Ømborgen

12:30g                                 Giải lao – Giờ Chầu – Văn nghệ.

13:30g                                 Giám mục gặp gỡ các em Rước Lễ lần đầu.

14:30g                                 Thánh Lễ đại trào ( Giám mục Konzon chủ tế)            

ØM VALFART

Søndag den 5.juni 2016

”Lad os med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed.” (Hebr.4,16)

PROGRAM

Kl.11.00                   Indledning og valfartsvandring fra Ømborgen.

Kl.12.30                   Pause – Tilbedelse – Underholdning.

Kl.13.30                   Biskoppen møder årets 1.kommunikanter.

Kl.14.30                   Højmesse ved biskop Konzon.

Katolsk Lejrcenter

Lindholmvej 11-13. Emborg

8680 Ry.