HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC BẮC ÂU (khóa họp mùa xuân)

Image

Hội Đồng giám mục Bắc Âu kêu gọi các chính phủ ở miền nầy, có chính sách trách nhiệm và có tình nhân đạo đối với những người tỵ nạn. Hội Đồng GM Bắc Âu gồm có các GM 5 quốc gia, nước Đan Mạch, Thụy Điển, Nauy, Phần Lan và đảo Island.

Chiều thứ hai 04/04 vừa qua các giám  mục đã khai mạc khóa họp mùa xuân cho đến ngày 08/04 tới đây tại đan viên Klosterneuburg gần thành phố Wien bên Áo, dưới quyền chủ tọa của Đức Cha chủ tịch Czeslaw Kozon giám mục giáo phận København (Đan Mạch) và với sự tham dự của  5 giám mục chính tòa, cùng với nhiều giám mục về hưu. Đức cha Kozon đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong diễn văn khai mạc khóa họp và cho biết nghĩa vụ của giáo hội cũng là cổ võ chính sách nhân đạo đối với những người tỵ nạn.

Trong những ngày nầy các giám mục Bắc Âu soạn một thảo một thư mục vụ về việc kỷ niệm cuộc cải cách Tin Lành Luther  cử hành trong năm nay và năm tới. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận lời của Liên Hiệp Thế Giới các giáo hội Tin Lành Luther, dự buổi kỷ niệm nầy vào ngày 31/10 năm nay tại thành phố Lund bên Thụy Điển.

Ngoài ra, các giám mục Bắc Âu cũng bàn về tông huấn Hôn Nhân và Gia đình sẽ được công bố ngày mai 08/04 những đường hướng trong việc cải tổ thể thức cứu xét và tuyên bố hôn nhân vô hiệu do tòa thánh công bố. Tổng số các tín hữu Công Giáo trong 5 nước Bắc Âu hiện nay là 340.000 người phần lớn là những người nhập cư, họ chỉ chiếm từ 0,25 đến 3,6 dân số tại các nước liên hệ. Ngôn ngữ của Hội Đồng Giám Mục Bắc Âu là tiếng Đức. Và nhiều khóa họp diễn ra tại nước ngoài, lần nầy các giám mục nhóm tại Đan Viện Klosterneuburg theo lời mời của viện phụ hội trưởng Bernhard Backovsky của dòng kinh sỹ Augustinô.

Viết theo tin tức Đài Vatican.