bantin

Địa điểm tổ chức: Katolsk lejrcenter

Lindholmvej 11-13,

Emborg, 8680 Ry

MỪNG ĐẠI LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 2017 VỚI: CUNG NGHINH THÁNH TƯỢNG ĐỨC MẸ FATIMA / MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM/ 35 NĂM TRI ÂN THÀNH LẬP CỘNG ĐỒNG.

 

THỨ SÁU 11.08.2017

16.00g                                 Họp mặt

                                            Dựng lều – Trang trí lễ đài.

19.00g                                 Cơm chiều.

20.00g                                 Thánh lễ

21.00g                                 Tập hát. 

22.00g                                 Nghỉ đêm. 

                                        

 

THỨ BẢY 12.08.2017

09.00g                                 Khai mạc tập trung trước đài Các thánh Tử Đạo VN.

                                                Giới thiệu quan khách.

                                               Diễn văn khai mạc. 

10.00g                                 Huấn từ Đức Giám Mục giáo phận.

                                                Dâng hương 

                                                Đặt vòng hoa kính các Thánh/ Làm phép tượng Fatima.

                                                Dâng hoa 

                                               Rước kiệu Đức Mẹ (5 sự vui) và Các Thánh Tử Đạo. 

                                                Dâng Hoa 

 

12.00g                                 Ăn trưa.

 

13.15g                                 Chương trình chia sẻ quá trình thành lập Cộng Đồng Công Giáo VN tại Đan Mạch.

                                              Năm nay đặc biệt có sự hiện diện của Đức Viện Phụ Dòng Xitô Mỹ Ca,

                                              Fr.Maria Bảo  Tịnh Trần Văn Bảo (giảng thuyết) 

                                              Là người khởi xướng và thành lập CĐCGVN tại Đan Mạch.               

 

15.30g                                 Thánh Lễ Đại Trào.

                                               Dâng hoa                                                                           

                                              

18.00g                                 Ăn chiều.

19.00g                                 Chương trình Văn Nghệ kỷ niệm 35 năm TRI ÂN. Gồm các tiết mục hát thánh ca/                                                  hoạt cảnh/ kịch/ chuyện vui v.v… quy chiếu vào chủ đề và tình tự quê hương. 

22.00g                                 Nghỉ đêm.

                        

 

CHÚA NHẬT 13.08.2017

10.00g                                 Thánh lễ Tạ ơn.

11.30g                                 Thu dọn

13.00g                                 Ăn trưa.

16.00g                                 Chia tay.

 

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ LINH MỤC TU SĨ VÀ QUÝ ÔNG BÀ ANH CHỊ EM

TRONG CỘNG ĐỒNG ĐẾN THAM DỰ

BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM TẠI ØMBORGEN

Đính kèm bích chương Đại Lễ bên dưới.

Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2017 2