Kính chào quý cha và toàn thể quý vị,

Xin quý cha và toàn thể quý vị phổ biến kêu gọi và nhắc nhở mọi người trong cộng đồng, cộng đoàn, hội đoàn và đoàn thể của mình thêm lời cầu nguyện cho việc truyền giáo cũng như quảng đại trong việc đóng góp cho các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo nhằm đóng góp phần nào cho nhà truyền giáo đó đây, các linh mục, tu sĩ nam nữ  từ Việt Nam đang du học tại Roma, Pháp, Mỹ và nhiều nơi khác nữa. Mến chúc quý cha và quý vị luôn an mạnh.

 

Thân ái trong Chúa Kitô
Nguyễn Minh Quang

 

 

Thư kêu gọi đóng góp cho Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo

Kính thưa quý cha, quý ông bà và anh chị em thân mến,

Chúa Nhật trước Chúa Nhật cuối tháng mười là khánh nhật truyền giáo. Riêng tại Đan Mạch này chúng ta sẽ cử hành khánh nhật truyền giáo vào chúa nhật ngày 27 tháng 10 tới đây. Trong dịp này tại các giáo xứ, cộng đoàn và đoàn thể trên toàn lãnh thổ nước Đan Mạch, chúng ta được kêu gọi cầu nguyện đặc biệt cho công việc truyền giáo cũng như đóng góp tài chánh cách quảng để hộ trợ việc truyền giáo trong Giáo Hội.

Chúng ta sống ơn gọi truyền giáo và giúp cho việc truyền giáo bằng nhiều các khác nhau. Chẳng hạn, qua việc cầu nguyện và đóng góp tài chánh để giúp đỡ các nhà truyền giáo trên thế giới, giúp đỡ việc đạo tạo các linh mục, tu sĩ nam nữ tại các quốc gia và Giáo Hội nghèo trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta. Nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ ở Việt Nam đang du học ở Roma, Pháp, Mỹ và nhiều nơi trên thế giới đã nhận được sự giúp đỡ từ các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo này. Vì thế, thay mặt các Hội Giáo hoàng Truyền Giáo và đức giám mục địa phận tại Đan Mạch này, xin tha thiết mời gọi quý ông bà và anh chị em trong các cộng đoàn, hội đoàn, đoàn thể và gia đình cũng như cá nhân quảng đại đóng góp để giúp đỡ các hội giáo hoàng truyền giáo. Mọi đóng góp xin quý vị gởi về số trương mục của các hội giáo hoàng truyền giáo của địa phận.

Danske Bank: 4183 1686 3564 hoặc qua MobilePay: 57 577. Mọi đóng góp lớn nhỏ đều được đón nhận với lòng tri ân. Xin Thiên Chúa chúc lành và trả công cho sự đóng góp quảng đại của quý vị.

Thay mặt các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo của địa phận
Lm. Nguyễn Minh Quang

http://missio.dk/ Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo bao gồm:

1) Hiệp Hội Giáo Sĩ Truyền giáo (Pontifical Missionary Union – PMU) nhằm thúc đẩy tinh thần và hoạt động truyền giáo nơi hàng giáo sĩ.

2) Hội Giáo Hoàng Truyền bá đức tin (Pontifical Society for The Propagation of The Faith – PSPF) nhằm mở rộng trái tim của tất cả các tín hữu để hướng về truyền giáo bằng việc đóng góp tinh thần cũng như của cải để mở rộng Nước Chúa.

3) Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Thánh Phêrô Tông đồ (Pontifical Society of Saint Peter the Apostle – PSSPA) nhằm gây ý thức về truyền giáo nơi các cộng đoàn tín hữu, khích lệ họ cộng tác vào việc đào tạo các linh mục và tu sĩ nam nữ là những nhà truyền giáo tương lai.

4) Hội Giáo Hoàng Nhi Đồng Truyền giáo (Pontifical Society of Missionary Childhood – MCA) nhằm khích lệ và hướng dẫn tinh thần truyền giáo nơi các thiếu nhi để giúp các em ý thức sống giá trị cao cả của người con Chúa và hăng say loan báo Tin mừng.

 

Bản PDF file: Thư kêu gọi đóng góp cho Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo (4)