THƯ CARITAS DANMARK GỞI THƯ CHIA BUỒN VÀ CẢM ƠN ĐẾN CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH.

VỀ KHOẢNG ĐÓNG GÓP QUA TANG LỄ LINH MỤC GIUSE CHU HUY CHÂU.