Nhóm Thông Tin CĐ xin thông báo tân ban đại diện cộng đoàn Odense nhiệm kỳ 2020 – 2024.
Trưởng ban:  TRẦN LẬP
Tlf:  30224561  Email: laptran.dk@gmail.com
Phó ban nội vụ:  TRẦN TÌNH
Tlf: 42533301
Phó ban ngoại vụ: TRẦN MINH
Tlf:  24456071
Trưởng ban ẩm thực:  TRẦN HƯNG
Tlf: 30493254
Thư ký:  HÀ PHẠM
Tlf: 52690205
Thủ quỹ:  ĐÀI TRANG
Tlf: 60525237
Kính chúc quý vị tân BĐD/CĐ ODENSE hăng say phục vụ trong tinh thần hiệp thông Kitô giáo.