25 NĂM LINH MỤC

  • 0
  • 18/11/2020

Kính chúc cha linh hướng Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG/ CĐCGVN.DK

LUÔN LUÔN AN VUI VÀ HẠNH PHÚC TRONG ƠN THÁNH


About Kim Long