Hằng năm, trong CHƯƠNG TRÌNH MỪNG XUÂN TẾT Cộng Đồng Công Giáo VN tại Đan Mạch có  nghi thức gồm hai  phần:

Phần thứ nhất: Nghi thức dâng hương tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân.

Phần thứ hai: Rước quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, lá cờ của miền nam Việt Nam trước 1975. Và luôn mãi đi theo vào lòng những con người việt nam đã bỏ trốn chế độ cộng sản. Lá cờ luôn được tôn trọng và tưởng nhớ mỗi khi có những lễ hội lớn long trọng. Mọi người hát quốc ca và phút mặc niệm tưởng nhớ đến những người đã hy sinh bảo vệ miền nam VN, những người chết trong cuộc vượt biển, chết trong lao tù cộng sản tù, chết vì sự đàn áp nhân quyền tại VN.

Hvert år afholder Vietnamesisk Katolsk Forbund i Danmark vietnamesisk nytår. Ceremonielt program har to dele.

Første del: Ceremoni med ofring af røgelse til minde om forfædrene.

Anden del: Procession med Republikken Vietnams nationalflag. Dette flag er Sydvietnams flag ind til 1975.

Flaget vil altid have en stor og vigtig plads hos vietnamesiske bådflygtninge, som flygtede fra kommunisterne. Sydvietnams nationalflag vil altid blive anerkendt, respekteret og mindet ved de store vietnamesiske fester og mindehøjtidligheder. Vi synger Sydvietnams nationalsang samt et minuts stilhed til minde om de faldne, som har ofret deres liv for Sydvietnam; for de omkomne bådflygtninge, som aldrig nåede frihedens havn; for dem, som døde i kommunisternes fængsler; og for dem, som mistede deres liv til kommunisterne i frihedens og menneskerettighedernes navn.

(Lời trên đây đã được đọc một lần vào dịp Tết 2020, để giải thích phần nào hằng năm Cộng Đồng Người Việt Công Giáo tại Đan Mạch hay các hội đoàn người Việt tự do khác trên thế giới cũng làm như vậy, cùng với tất cả người tham dự nhất là đối với người trẻ sinh trưởng tại đây và người bản xứ hiểu vì sao chúng ta có những nghi thức như vậy. Một lời giải thích về lá cờ với mọi người vẫn giữ trong các nghi thức lễ lạy mang tính biểu tượng truyền thống dân tộc nơi cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngoại. Hy vọng sau nầy trong nghi thức này chúng ta lại nhắc nhở và vài lời giải thích.)