Kính thưa quý cha, quý ông bà, anh chị em.
Con xin kính chuyển lá thơ CẢM ƠN của ông Hội trưởng Skt. Vicente Grupperne và của cha Phaolo Nguyễn Đức Thiện.
Nhân đây, con cũng xin gởi lời chân thành cảm ơn đến tất cả mọi người đã nhiệt thành ủng hộ đóng góp để xây dựng Mái Ấm Tình Thương do cha Phaolo khởi xướng ; đồng thời cũng kêu gọi sự tiếp tục ủng hộ, cùng đồng hành với cha Phaolo trong việc nuôi nấng, dạy dỗ các em.
Trọng kính
Peter Hà Thoại Ngữ
Liên lạc viên