NHẠC PHẨM  “CON ĐƯỜNG VIỆT NAM”

Nói về những tù nhân lương tâm, bị nhà cầm quyền giam cầm vì muốn nói lên tiếng nói của SỰ THẬT, tiếng nói cho công tâm. Xin hãy nghe và cảm nhận những nổi thống khổ họ.