Relateret billede

 

Chúa Nhật 25 Quanh Năm Năm A

Phúc Âm: Mt 20, 1-16a

“Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông.

Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng”. Họ liền đi.

Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy.

Ðến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: “Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?” Họ thưa rằng: “Vì không có ai thuê chúng tôi”. Ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta”.

Ðến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: “Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết.” Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng.

Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Ðang khi lãnh liền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: “Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao”?

Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: “Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao?” Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết”.

Ðó là lời Chúa.

Billedresultat for vineyard work i bilbel

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN A

Ông chủ vườn nho quảng đại.
Chúa Giêsu có thói quen dùng những sự kiện cụ thể xuất phát từ đời sống để xây dựng những câu chuyện có tính cách giáo huấn, chúng ta gọi là dụ ngôn.
Thời Chúa Giêsu, ở Palestin, những người thất nghiệp thường đến các ngã đường để tìm việc làm.
Hình ảnh những người đi tìm việc minh họa cho chúng ta thấy về cuộc sống của con người. Cuộc sống của con người là một cuộc tìm kiếm không ngơi nghỉ:
– Có người đi tìm tiền bạc, của cải.
– Có người tìm kiếm danh vọng.
– Và có người tìm kiếm tình yêu.
Đối với cái nhìn của Kitô giáo, cuộc sống của con người chỉ có thể tìm được một cách trọn vẹn nơi Thiên Chúa.
– Có những người đã tìm và gặp được Chúa từ buổi sáng. Đó là trường hợp của hầu hết chúng ta. Chúng ta được lãnh nhận bí tích Rửa tội khi chúng ta còn bé.
– Có người gặp Chúa khi đã trưởng thành.
– Có người gặp Chúa khi đã về chiều, khi họ đã già.
Tuy nhiên, trọng tâm của bài Tin Mừng hôm nay không nằm ở chỗ người thợ, nhưng nằm ở chỗ ông chủ vườn nho.
Bài Tin Mừng không nói: ” Nước Trời giống như những người thợ sáng sớm đi tìm việc làm”, nhưng nói: ” Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình”.
Ông chủ vườn nho ở đây chính là Thiên Chúa. Nếu ông chủ vườn nho không đi tìm thì người thợ không thể gặp ông.
thế thì bài Tin Mừng nói với chúng ta chân lý này: “Trên bước đường con người đi tìm Thiên Chúa luôn ẩn giấu những bước chân Thiên Chúa đi tìm con người”.
Thiên Chúa tìm kiếm con người không ngơi nghỉ. Thiên chúa không quản ngại buổi sáng, ban trưa hay chiều tối. Thiên Chúa chỉ mong tìm thấy con người.
Chúng ta đã được Thiên Chúa tìm thấy, chúng ta đã trở thành những người thợ làm vườn nho cho Chúa.
Và chúng ta có thể nói cuộc gặp gỡ này là cuộc gặp gỡ của đức tin.
Lạy chúa, đức tin là một ân huệ của Chúa bởi vì Chúa đã đi tìm và ban cho chúng con.
Chúng con cảm tạ Chúa và xin cho chúng con luôn sống xứng đáng với đức tin mà chúng con đã lãnh nhận.

Amen.

25. Almindelige søndag A

Den gavmilde vingårdsejer.
Jesus havde en vane med at bruge de konkrete omstændigheder i livet til at bygge historierne didaktisk op, det vi kalder lignelser.
På Jesu tid, i Palæstina, kom de arbejdsløse på torvet for at finde et job.
Billeder af jobsøgende fortæller os om menneskelivet.
Menneskelivet er en rastløs søgen:
– Der er folk, der søger penge eller rigdom.
– Der er folk på udkig efter berømmelse.
– Og nogle søger efter kærlighed
I den kristnes perspektiv kan menneskelivet kun findes i Gud.
– Der er dem, der finder og møder Gud om morgenen. Dette er tilfældet for de fleste af os. Vi kan modtage dåben, når vi er små børn.
– Nogle mennesker ser Gud når de vokser op.
– Nogle mennesker ser Gud om eftermiddagen, når de bliver gamle.
Men fokus i dagens evangelium er ikke på arbejdet, men på vingårdens ejer.
Evangeliet siger ikke: “Himmeriget ligner arbejdstagere, der tidlig om morgenen er på udkig efter et job”, men: “. Himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård”
Her er vingårdens ejer Gud. Hvis vingårdens ejer ikke finder nogen, som kan arbejde for ham, kan de ikke se ham.
Så evangeliet fortæller os denne sandhed: “Når mennesker finder Gud, møder Gud mennesket.”
Gud søger mennesker uden pause. Gud var ikke interesseret i morgen, middag eller aften. Gud ønskede bare at finde mennesker.
Nu har vi fundet Gud, og er blevet arbejdere i Guds vingård.
Og vi kan sige, at dette møde er mødet med tro.
Gud ske tak og lov, tro er en gave fra Dig, fordi Du har givet os tro.
Vi takker Dig og må vi altid leve op til den tro, som vi har modtaget.
Amen.

Linh mục Phê rô Nguyễn Kim Thăng