Billedresultat for christian apostles

Linh mục Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG

Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống ABC

Thánh Lễ Trong Ngày:

Bài Ðọc I: Cv 2, 1-11

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói.

Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: “Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!”

Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 103, 1ab và 24ac. 29bc-30. 31 và 34

Ðáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất

Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại! Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ðịa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. – Ðáp.

2) Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. – Ðáp.

3) Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui; phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa. – Ðáp.

 

Bài Ðọc II: 1 Cr 12, 3b-7. 12-13

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, không ai có thể nói “Ðức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Ðấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích.

Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần.

Ðó là lời Chúa.


Ca Tiếp Liên

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,

và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!

Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;

Ðấng ban ân huệ, Ðấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!

Lạy Ðấng an ủi tuyệt vời,

là khách trọ hiền lương của tâm hồn,

là Ðấng uỷ lạo dịu dàng.

Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,

là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.

Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,

xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.

Nếu không có Chúa trợ phù,

trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.

Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,

và chữa cho lành nơi thương tích.

Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,

chỉnh đốn lại chỗ trật đường.

Xin Chúa ban cho các tín hữu,

là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.

Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,

được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.

(Amen. Alleluia.)

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. – Alleluia.

 

Billedresultat for jesus apostles

 

Phúc Âm: Ga 20, 19-23

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

Ðó là lời Chúa.

 

EVANGELIUM

 Joh 20, 19-23 

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem: »Fred være med jer!«

Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren.

Jesus sagde igen til dem: »Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.«

Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde: »Modtag Helligånden! Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt, nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt.«

Lời nguyện cho mọi người

Chủ tế

Anh chị em thân mến

Thể theo lời Ðức Giêsu cầu xin, Chúa Cha đã ban Thánh Thần để quy tụ chúng ta thành Giáo Hội. Chúng ta cùng dâng lời cảm tạ và cầu xin.

  1. Lễ Hiện xuống là ngày khai sinh Hội Thánh / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Cha ban Thánh Thần để soi sáng / hướng dẫn / và nâng đỡ các vị mục tử / trong việc điều khiển con thuyền Hội Thánh / vượt qua mọi phong ba bão táp ở trần gian. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Chúa lên trời đã trao sứ mạng loan báo Tin Mừng cho Hội Thánh./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần / luôn hướng dẫn, nâng đỡ/ mọi thành phần Hội Thánh trong sứ vụ cao cả nầy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Nhiều nơi trên thế giới ngày nay vẫn còn đang sống trong cảnh chiến tranh loạn lạc / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Cha cử Thánh Thần đến / đem yêu thương vào nơi oán thù / đem niềm vui cho người đau khổ / đem hòa bình cho những vùng còn khói lửa chiến tranh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Ngày hôm nay / bạo lực và hận thù vẫn còn đang làm cho biết bao gia đình phải tan nát / biết bao người phải lâm vào cảnh khốn khổ / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Cha ban Thánh Thần là nguồn tình yêu / để đổi mới lòng trí con người trên khắp địa cầu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  5. Ðường lối Thiên Chúa thì nhiệm mầu / Lời Người thì cao siêu / nhiều khi chúng ta không thể hiểu tường tận được / Vì thế chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Cha / ban Thánh Thần cho cộng đoàn chúng ta / để Người chỉ bảo và nhắc nhở chúng ta / những điều Chúa Giêsu đã dạy lúc còn ở với các môn đệ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Cha nhân hậu, không bao giờ chúng con có thể khám phá được hết những kỳ diệu của tình yêu Chúa dành cho chúng con trong cuộc sống. Ước gì Thánh Thần Chúa thâm nhập lòng trí chúng con, và biến đổi cuộc đời chúng con nên một lời ca tụng tình thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ…

Billedresultat for kim dae jung nobel prize

LỄ HIỆN XUỐNG

Khai sinh giáo hội truyền giáo

Giải Nobel Hòa bình năm 2000 đã được trao cho Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-Jung, một con người đã từ 30 năm nay đấu tranh không mệt mỏi cho công bằng, dân chủ và hòa bình.

Tổng thống Kim là một người Công giáo, được Đức cố Tổng Giám Mục Seoul rửa tội vào năm 1956. Trong một đất nước chỉ có 10% dân số là Công giáo thì sự kiện này cũng đang nhắc nhớ về sự dấn thân của Giáo hội Công giáo tại Á Châu.

Phần thưởng này đã được các vị lãnh đạo tôn giáo ở Hàn Quốc hân hoan vui mừng. Một vị Hòa thượng Phật giáo nhận định như sau: “Tổng thống Kim Dae-Jung sẽ được ghi nhớ như một vị lãnh đạo nổi bật của thế giới”.

Lễ Hiện Xuống là lễ khai sinh một Giáo hội truyền giáo. Và nỗ lực đấu tranh cho công bằng, dân chủ và hòa bình với danh nghĩa là người Công giáo như Tổng thống Kim Dae-Jung chính là một công cuộc truyền giáo.

“Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Rồi Người thổi hơi vào các ông và bảo. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,21-22). Các Tông đồ đã nhận lãnh Thánh Thần để ra đi truyền giáo. Chính Thánh Thần đã làm cho các ngài hoàn toàn đổi mới.

Từ chỗ không hiểu gì cả, thì nay các ngài đã hiểu rõ tất cả.

Từ sự nhát đảm, run sợ, cửa đóng then cài, thì nay các ngài mạnh dạn can đảm mở toang cửa ra.

Từ những dân chài ít học, thì nay các ngài nói được nhiều thứ tiếng khác nhau.

Bằng chứng là Phêrô, trước đây run sợ trước câu hỏi của một cô đầy tớ, thế mà nay dám đứng lên rao giảng giữa những người đã giết chết Thầy mình. 3000 người đã chịu phép rửa sau bài giảng của Ngài.

Không những các ngài can đảm rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh, mà còn dám hy sinh cả tính mạng vì danh Chúa Ki tô. Các ngài đã chịu tử vì đạo. Sau Phêrô, 39 vị Giáo hoàng tiên khởi đều chết vì đạo.

Lễ Hiện Xuống không chỉ là ngày khai sinh Giáo hội, mà Lễ Hiện Xuống vẫn còn tiếp diễn, nghĩa là Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động trong Giáo hội.

Chúngi ta có thể gọi Công đồng Vatican II là một Lễ Hiện Xuống mới, một luồng gió mới đã thổi vào Giáo hội để thích hợp với thế giới ngày nay.

Công đồng đã long trọng khẳng định: “Tự bản tính, Giáo hội lữ hành phải truyền giáo” (TG 2).

Như thế, chúng ta có thể nói: ” Lễ Hiện Xuống là lễ khai sinh một Giáo hội truyền giáo.”

Đức Gian Phaolô II nhận định: ” Không một ai trong những người tin vào Đức Ki tô, không một tổ chức nào trong Giáo hội được miễn khỏi trách vụ cao cả này: Đó là toan báo đức Kitô cho mọi dân tộc” (Sứ vụ Đấng Cứu Độ, 3).

Xin Chúa hãy làm cho chúng con trở thành những nhà truyền giáo.

Và với vai trò nhà truyền giáo, chúng con có thể chia sẻ niềm tin và hạnh phúc cho tha nhân, nhất là giới thiệu Chúa Giêsu cho thế giới hôm nay.

Amen. (TP, năm C)

Sưu tầm và biên tập.

Billedresultat for jesus apostles matyr

 

PINSEDAG

Missionskirkens fødselsdag.

Nobels fredspris 2000 blev tildelt den sydkoreanske præsident Kim Dae-Jung, en person, der i 30 år havde ført en utrættelig kamp for retfærdighed, demokrati og fred. Præsident Kim var katolik. Han blev døbt af ærkebiskoppen af Seoul i 1956. I et land, hvor kun 10 % af befolkningen er katolikker, er denne begivenhed også et minde om Kirkens mission i Asien.

De religiøse ledere i Korea blev meget glade for denne pris. En buddhistisk munk sagde: ”Præsident Kim Dae-Jung vil blive husket som en fremtrædende leder i verden.”

Pinsen er datoen for missionskirkens fødsel. Og som katolik kæmpede præsident Kim som en missionær for retfærdighed, demokrati og fred.

”Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.” Så han blæste ånde i dem og sagde: ”Modtag Helligånden” (Joh 20, 21-22). Apostlene modtog Helligånden, så de kunne missionere. Helligånden forandrede dem fuldstændigt. Fra ikke at forstå noget til at forstå alt. Fra at være bange, ryste og lukke døren til at turde åbne døren. Fra at være uuddannede fiskere til at tale mange forskellige sprog.

Tidligere rystede Peter af angst, da han fik et spørgsmål fra en ung pige, men nu stod han op for at prædike midt blandt de mennesker, som havde dræbt hans lærer. 3000 mennesker blev døbt efter hans prædiken.

Apostlene prædikede ikke kun Kristus som den korsfæstede, men vovede også at ofre deres liv for Kristus. De led martyrdøden. Efter Peter led også 39 paver martyrdøden.

Pinsen er ikke kun Kirkens fødselsdag, men pinsen er stadig i gang, hvilket betyder, at Helligånden stadig er aktiv i Kirken.

Vi kan sige, at Det andet Vatikankoncil er en ny pinse, et nyt vindstød i Kirken, så den passer til dagens verden. På Vatikankoncilet blev der sagt: ”Kirken er af natur en missionskirke”. (Ad Gentes 2).

Derfor siger vi: ”Pinsen er Missionskirkens fødselsdag”.

Pave Johannes Paul II har sagt: ”Ikke én af dem, der tror på Kristus, ingen institution i Kirken er undtaget fra denne ophøjede opgave: Forkyndelsen af Kristus til alle folkeslag.”

Må Herren give os forhåbninger om at blive missionærer.

Og som missionærer håbe, at vi kan dele vores tro og lykke med andre, især at indføre Jesus til verden i dag.

Amen