Billedresultat for jesus raise up heaven

Linh mục Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG

Lễ Thăng Thiên Năm B

Bài Ðọc I: Cv 1, 1-11

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Ðức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng Người đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói: “Như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng: Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần”.

Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?” Người bảo họ rằng: “Ðâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất”. Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông.

Ðang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Ðức Giêsu, Ðấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 46, 2-3. 6-7. 8-9

Ðáp: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang (c. 6).

Xướng:

1) Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui! Vì Chúa là Ðấng Tối cao, khả uý, Người là Ðại Ðế trên khắp trần gian. – Ðáp.

2) Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa’ hãy ca mừng, ca mừng Vua ta! – Ðáp.

3) Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian, hãy xướng ca vịnh mừng Người. Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người. – Ðáp.

 

 Bài Ðọc II: Ep 1, 17-23

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người, xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Ðấng chu toàn mọi sự trong mọi người.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Mt 28, 19 và 20

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. – Alleluia.

Billedresultat for jesus raise up heaven

Phúc Âm: Mc 16, 15-20

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”.

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”.

Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa.

Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

Ðó là lời Chúa.

 

 Evangelium

Mark 16,15-20

På den tid viste Jesus sig for de elleve og sagde til dem: “Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem; de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske.” Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd. Men de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med.

Lời nguyện cho mọi người

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Hôm nay Ðức Kitô lên trời ngự bên hữu Chúa Cha để mở đường cho người kitô hữu bước vào thiên quốc. Chúng ta hãy hoan hỉ tung hô Người và dâng lời cầu nguyện.

 1. Hội Thánh có sứ mạng thực hiện lệnh truyền của Ðức Giêsu / là rao giảng Tin Mừng cho mọi dân tộc trên khắp hoàn cầu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi nước mọi dân / được nghe biết Tin Mừng cứu độ / để muôn người tin yêu và vâng phục Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
 2. Nếu không có Chúa, chúng ta không làm gì được, nhất là không giảng đạo được kết quả. Xin Chúa luôn ở với chúng ta, ban Thánh Thần hỗ trợ chúng ta như Người đã hứa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
 3. Hiện nay / chỉ một phần ba nhân loại tin vào Chúa / do đó trách nhiệm giới thiệu Chúa cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa / là bổn phận quan trọng nhất của mỗi kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / biết ý thức sứ mạng rao giảng Tin Mừng của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
 4. Người kitô hữu có thể rao giảng ở mọi nơi mọi lúc / bằng chính đời sống bác ái yêu thương / và tận tuỵ phục vụ của mình / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu luôn sống gương mẫu / để có thể đem Chúa đến cho tha nhân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
 5. Ðức tin không làm việc là đức tin chết / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta / biết thể hiện niềm tin sống động của mình trong cuộc sống thường ngày / bằng những việc làm cụ thể / chứ không chỉ bằng những lời nói suông. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, khi đã lãnh bí tích Thánh Tẩy và Thêm sức, tất cả chúng con đều là những người được sai đi. Xin Chúa cho chúng con luôn sống trọn vẹn ơn gọi thừa sai của mình. Chúa hằng sống…

 

Billedresultat for jesus mission to the poor

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH B-CHÚA LÊN TRỜI.

Chứng nhân của Chúa

 

Phi hành gia Gagarin của Liênxô sau khi đã bay nhiều vòng trong vũ trụ, trở về trái đất đã tuyên bố: “Tôi chẳng thấy Thiên Chúa đâu cả.”

Nhưng đối với nhà bác học Newton, khi quan sát vũ trụ bằng kính viễn vọng đã thốt lên: “Tôi thấy Thiên Chúa đi qua kính viễn vọng của tôi.”

Ðó là cách nhìn của các nhà khoa học. Còn chúng ta, những người Kitô hữu tin vào Thiên Chúa, tin Ðức Giêsu Phục sinh và lên trời. Mỗi khi đọc kinh tin kính, chúng ta tuyên xưng: “Ngày thứ ba Người sống lại theo lời Thánh Kinh, Người lên trời ngự bên hữu Chúa Cha.”

Vậy thì Chúa Giêsu lên trời nghĩa là gì? Nay Người ở đâu? Việc Chúa Giêsu lên trời có liên hệ gì tới cuộc sống hiện tại của chúng ta hay không?

 • Trời là chính đời sống hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi. Đức Giêsu lên trời nghĩa là Ngài trở về đời sống hiệp thông với Chúa Cha.
 • Theo các sách Tân Ước, khi Chúa Giêsu sống lại là Ngài đã lên trời. Việc Ngài lên trời mà chúng ta dâng lễ hôm nay, thực ra đây là cuộc hiện ra cuối cùng, Chúa Giêsu chấm dứt thời gian dạy dỗ ở trần gian.
 • Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao cho các Tông đồ sứ mạng cao cả: “Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân” (Mc 16,16). Người muốn chúng ta làm chứng nhân cho Người đến tận cùng trái đất, rao giảng danh Người cho đến tận thế.

Khi Chúa về trời thì cũng là lúc các Tông đồ phải ra đi. Các ngài đi tuyên xưng niềm tin, tin vào Đấng đă chết nhưng nay đã phục sinh, đã chiến thắng tử thần và nay đang được tôn vinh. Người từ Cha mà đến và lại trở về với Cha.

Khi Chúa về trời thì cũng là lúc các Tông đồ phải xuống núi. Đi xây dựng một thế giới đầy tình yêu thương, huynh đệ, công bằng.

Thật là vinh dự cho chúng ta được tiếp nối các Tông đồ đi rao giảng Lời Chúa, và làm chứng nhân cho Người. Nhưng đó cũng là một thách đố nặng nề, vì còn 80% cư dân trên hành tinh này chưa đón nhận Tin Mừng.

Anh chị em thân mến,

Tin Chúa đã lên trời thì đồng thời cũng chấp nhận làm chứng nhân cho Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con tỏa lan tình thương của Chúa đến mọi nơi chúng con đi.

Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con, để những người chúng con tiếp xúc cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con.

Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa, không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng cuộc sống chứng tá, và bằng trái tim tràn đầy tình yêu Chúa. Amen. (TP, năm C)

Amen.

 

7. SØNDAG I PÅSKEN B-KRISTI HIMMELFART

Herrens vidner

 

Sovjetunionens astronaut Gagarin efter at have fløjet mange runder i rummet, vendte tilbage til jorden, erklærede: “Jeg kan ikke se Gud.”

Men til den forsker Newton, da han​​ observerede universet med sin teleskop sagde: “Jeg ser Gud gennem mit teleskop.”

Det er videnskabernes syn. Og vi, de kristne, som tror på Gud, tror på den opstandne Jesus og stiger op i himlen Det er videnskabers syn. Og vi, de kristne, som tror på Gud, tror på Jesu opstandelse og opfor til Himlen. Når vi læser trosbekendelse, forkynder vi: “Han opstod på den tredje dag efter skrifterne og opfor til Himlen; han sidder ved Faderens højre hånd.”

Hvad betyder Jesu Himmelfart? Hvor bor Han? Hvad relaterer Jesu Himmelfart til vores nuværende liv?

 • Himmelen er hellige Treenigheds kommunion liv. At Jesus optaget i Himlen betyder, at han vender tilbage til kommunionen med Faderen.
 • Ifølge det Nye Testamente, da Jesus opstod, gik han op i himlen. I dag, når vi fejrer den Kristi Himmelfart messe, faktisk det er den sidste gang kom Jesus. Han endte hans ​​undervisning i verden.
 • Før han gik op til himlen, gav Jesus hans apostlene den store mission: “Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen.” (Mak 16, 16). Han ønsker, at vi skal være hans vidner til jordens ender og proklamerer hans navn indtil verdens ende.

Når Herren kommer til himlen, skal hans apostlene afgå. De proklamerede deres tro, troede at Jesu dø, men nu Han er opstandne. Han erobret døden og er nu hædret. Han kom fra Faderen og kom tilbage til Faderen.

Når Herren kommer til himlen, skal hans apostlene komme ned ad bjerget. Gå til at opbygge en verden fuld af kærlighed, broderskab, retfærdighed.

Det er en stor ære for os at fortsætte apostlene til at prædike Guds ord og at vidne om ham. Men det er også en tung udfordring, da 80% af befolkningen på denne planet ikke har modtaget evangeliet.

Kære brødre og søstre,

At tro på Kristi Himmelfart er samtidig at acceptere som vidne til Gud.

Herre Jesus, giv os Guds kærlighed overalt, hvor vi går.

Venligst skinne gennem os, så de mennesker, vi møder, føler, at Gud er til stede i os.

Lad os lære at prædike om Gud, ikke ved almindeligt sprog, men ved vidnesbyrd om vores liv og af vores hjerte fyldt med Guds kærlighed.

Amen”.