Chuẩn bị cho đời sau

Lm. Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG

 Billedresultat for nguoi giau va ladaro

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN C

Một người kia suốt đời chỉ lo thu gom tiền bạc, cho nên rất giàu. Khi chết, ông ôm túi vàng theo mình đi sang cuộc sống bên kia.

Ði một hồi ông thấy đói. Bỗng ông thấy một quán ăn bên đường, liền ghé vào. Vì hà tiện, ông hỏi người chủ quán:
– Tô cơm nhỏ này giá bao nhiêu?
– Chỉ một đồng thôi.
– Còn tô lớn kia?
– Cũng chỉ một đồng thôi.

Thấy rẻ, ông gọi luôn hai tô lớn. Nhưng người chủ quán bảo:
– Ở đây chỉ xài loại tiền-cho-đi thôi. Ông có không?

Người hà tiện chỉ vào túi vàng của mình. Nhưng chủ quán nói:
– Ðó chỉ là thứ tiền-lấy-vào. Ở đây không xài được.
– Thế tiền-cho-đi là tiền gì?
Đó là loại tiền ông biết chia sẻ cho người khác khi ông còn sống.

Ông nhà giàu lục lọi khắp nơi trong mình nhưng chẳng có đồng nào thuộc loại tiền-cho-đi cả. Thế là ông phải nhịn đói.

Bao nhiêu đồng tiền cho đi là bấy nhiêu đồng tiền để dành cho đời sau vậy.

ÔBACE thân mến,

Nhiều người, suốt đời chỉ lo thu vén tiền của cho mình, rốt cuộc cũng chẳng được gì.

 Thấu hiểu lòng ham mê tiền bạc của con người, Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn người quản gia khôn khéo.

Người khen ông quản gia khôn khéo không phải vì hành động bất lương của ông, nhưng vì ông biết lo xa cho tương lai của mình.

Ông khôn khéo vì ông biết dùng tiền của tạm bợ để mua lấy bạn hữu.

Thật vậy, chúng ta không trở nên giàu có với những điều mình đã nhận lãnh, mà là với những điều mình đã trao ban.

Vì thế, chỉ khi nào biết quảng đại trao ban cho những kẻ thiếu thốn, chúng ta mới thực là những quản gia biết làm theo ý chủ, những quản gia trung tín và khôn ngoan.

Lạy Chúa, trong khi chúng con đang bôn ba tìm kiếm những của cải tạm bợ đời này, xin cho chúng con cũng biết khôn ngoan tích trữ cho mình gia tài vĩnh cửu là hạnh phúc Nước Trời.

Amen.

Billedresultat for nguoi giau va ladaro

25. ALMINDELIGE SØNDAG

Forberedelse til livet efter døden.

En mand havde samlet sig mange penge, så han var blevet meget rig. I døden, omfavnede han sin pose guld for at gå til den anden side af livet.

Han var sulten. Pludselig så han et lille gadekøkken og gik derhen.

Han var meget nærig, så han spurgte ejeren:

Hvor meget koster denne lille skål ris?

Kun 1 kr.

Hvad med de andre store skåle?

Kun 1 kr.

Han syntes, det var billigt,han bestilte to store skåle. Men ejeren sagde:

– Her, bruger vi kun de penge, du har givet til andre. Har Du sådan nogen?

Den nærige mand viste ham sin pose guld. Men ejeren sagde:

– Det er de penge, du har samlet til dig selv. Dem bruger vi ikke.

– Hvad betyder ”de penge, jeg har givet til andre?”

– Det betyder, de penge, du har delt med andre, dengang du var i live.

Den rige mand rodede rundt i sin pose, men han havde ingen penge, som han havde givet til andre. Så han måtte forblive sulten.

De penge, vi giver til andre, er de penge, vi har til livet efter døden.

Kære brødre og søstre,

De mennesker, der samler sig penge til sig selv i deres eget liv, får i sidste ende ingenting.

Det var for at forstå menneskets ønske om penge, at Jesus fortalte lignelsen om forvalteren.

Forvalteren var ikke klog på grund af sine uærlige handlinger, men på grund af sin fremsynethed.

Han var klog, fordi han vidste, hvordan man bruger penge til at købe venner.

Faktisk bliver vi ikke rige på grund af det, vi har samlet os, men på grund af det, vi har givet ud.

Derfor når vi er rundhåndede og giver til de trængende, så er vi i virkeligheden som den trofaste og kloge forvalter.

Herre, mens vi samler besiddelser i dette midlertidige liv, skal vi også huske på at samle besiddelser til evig lykke i himlen.

Amen.