Ngày 30 tháng 03 năm 2019

 

THƯ MỜI

 

Tham Dự Đại Hội Thường Niên

Kính gởi: – Quý Linh Mục

– Quý Ban Đại Diện các Cộng Đoàn, Hội Đoàn, Ca Đoàn
– Quý ông bà anh chị em trong cộng đồng
– Ban Điều Hành Thanh Thiếu Niên.

Kính thưa Quý cha cùng toàn thể Quý vị,
Hằng năm ngày Đại Hội thường niên được tổ chức nhằm mục đích để cùng nhau nhìn lại hành trình những sinh hoạt mục vụ của cộng đồng, và các cộng đoàn trong một năm qua. Đồng thời đón nhận những ý kiến đóng góp xây dựng cộng đồng, và tìm ra những phương thức hữu hiệu giúp cho mọi người trong cộng đồng gìn giữ và thăng tiến Đức Tin trong xã hội hôm nay.
Ban Chấp Hành Cộng Đồng trân trọng kính mời Quý cha và toàn thể Quý vị đại diện cho các cộng đoàn, hội đoàn, đoàn thể và Quý ông bà anh chị em trong cộng đồng bớt chút thời gian đến tham dự ngày Đại Hội Thường Niên được tổ chức:

 Thứ bảy ngày 11/05/2019 tại Horsens

Địa điểm: Hybenvej 2, 8700

 

Chương Trình Nghị Sự.

09:00 Họp mặt – Điểm tâm
10:00 Lời kinh nguyện, khai mạc chương trình

Giới thiệu thành phần tham dự . 

Bầu chủ tọa

Tường trình những sinh hoạt của cộng đồng trong năm qua, báo cáo chi, thu tài chánh của cộng đồng

Tường trình những sinh hoạt của các cộng đoàn, đoàn thể.
Nội Quy Cộng Đồng

12:00 Cơm trưa
13:30 Tiếp tục nghị sự.

Phân nhiệm việc tổ chức Đại Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Ømborg vào ngày 09,10,11 tháng 08 năm 2019, và thay đổi địa điểm.

Tổ chức Mừng Chúa Giáng Sinh ngày 26/12/2019

Tết nguyên đán ngày 01/02/2020

Mở sổ vàng (một chút quà tri ân) đến Thương Phế Binh – Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Ngày thường huấn tháng 10

Phân nhiệm công tác ngày hành hương giáo phận tháng 06

Đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển cộng đồng

Các đề nghị khác.

17:00 Thánh lễ bế mạc

18:30 Cơm chiều, chia tay

Những ý kiến đóng góp và số người tham dự trong ngày Đại Hội xin vui lòng gởi về – Email khanh_hai@ hot mail. Com, Mobil: 26292590 trước ngày 01/05/2019, để Ban chấp hành chuẩn bị cho chu đáo.

Xin Quý vị đại diện các cộng đoàn, hội đoàn, ca đoàn vui lòng phổ biến thư mời này đến cho toàn thể mọi người trong cộng đoàn. Sự hiện diện của Quý cha và toàn thể Quý vị sẽ nói lên tinh thần hiệp nhất trong một nhiện thể Chúa Kitô, và mọi ý kiến đóng góp sẽ đem lại nhiều thành quả canh tân xây dựng một cộng đồng tốt đẹp trong tương lai.

Chúng ta hãy phó dâng, tín thác và xin ơn Chúa chúc lành cho ngày Đại Hội.

Trân Trọng kính chào
TM/BCHCĐCGVN.DK
Nguyễn Khánh Hải
Chủ Tịch