Xin hiệp lời cầu nguyện cho Đức Viện Phụ Phaolô Bảo Tịnh Trần văn Bảo

 

Billedresultat for Viện phụ trần văn bảo

Đức Viện Phụ Phaolô Bảo Tịnh Trần Văn Bảo – Tuyên Úy đầu tiên và là người thành lập Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch – hiện đang nằm tại bệnh viện Y Dược, thành phố Hồ Chí Minh – để chờ giải phẫu một cục bướu, được phát hiện nằm gần bên gan và lá lách. Cuộc giải phẫu sẽ được thực hiện vào thứ ba, ngày 26.03.2019 sắp tới và dự trù sẽ kéo dài khoảng 8 tiếng.

Xin thông báo đến cùng quý cộng đoàn và quý ông bà anh chị em trong Cộng Đồng. Xin mọi người cầu nguyện cho Ngài được thanh thản đón nhận ý Chúa.

Kính báo

Thay mặt Ban Chấp Hành CĐCGVN tại Đan Mạch

Nguyễn Trọng Lưu, Phó Ngoại Vụ