Qua hình ảnh Nhóm Thông Tin Cộng Đồng  nhận được từ ông trưởng Ban Đại Diện CĐ Hjørring, Quản Đức Trung gởi về. Nơi cộng đoàn đã có buổi tĩnh tâm và Thánh Lễ do cha NGUYỄN NGỌC THẾchủ tế. Với sự tham dự hơn 70 giáo dân không những ở cộng đoàn Hjørring mà còn có Hirtshals và Ålborg. Với một làn gió mới như thay đổi tâm hồn người nghe. Cộng đoàn giáo dân rất vui và cám ơn sự ưu ái của cha Nguyễn Ngọc Thế.