CỘNG ĐOÀN HJØRRING ĐÓN THÁNH TÍCH

  • 0
  • 21/11/2018

HÌNH ẢNH CỘNG ĐOÀN HJØRRING ĐÓN THÁNH TÍCH CỦA THÁNH NỮ TE RÊ SA VÀ THÂN SINH ĐẾN THĂM ĐAN MẠCH.

 

About Kim Long