Cộng Đoàn Århus cuối tuần tĩnh tâm mùa chay với chủ đề:

MẦU NHIỆM THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊ SU TRONG ĐỜI SỐNG KI TÔ HỮU

jesus 

ĐỊA ĐIỂM: ELLEKÆRSKOLEN 5, 8210 ÅRHUS

Từ tối thứ sáu 18/03/2016 đến Chúa Nhật 20/03 năm 2016

Do Linh mục PHẠM MINH THẮNG SJ hướng dẫn.

CHƯƠNG TRÌNH CUỐI TUẦN TĨNH TÂM

Thứ sáu 18/03

16:00   Ban Tổ Chức chuẩn bị

18:00   Họp mặt

18:30   THÁNH LỄ KHAI MẠC

19:30   Huấn từ khai mạc tĩnh tâm

20:30   Kết thúc.

Thứ bảy 19/03

09:00   Điểm tâm

09:45   ĐỀ TÀI 1

10:45   Giải lao

11:00   ĐỀ TÀI 2

12:00   Cơm trưa

13:30   Trao đổi và chia sẻ

14:00   Giải lao (Các em thiếu nhi và thiếu niên bắt đầu tĩnh tâm do nhóm Giáo Lý phụ trách).

14:15   ĐỀ TÀI 3

15:15   Giải lao

15:30   Nghi thức thống hối, xưng tội (Chầu Thánh Thể)

17:00   Cầu nguyện cùng Chúa Giê su trên đường khổ nạn (Cộng Đoàn)

17:30   THÁNH LỄ

18:30   Cơm tối

19:30   Đêm canh thức LÒNG THƯƠNG XÓT TRÊN HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG (có cha ngồi tòa                   giải tội)

21:30   Kinh tối và kết thúc

Ngày Chúa Nhật 20/03

09:00   Điểm tâm

09:30   THÁNH LỄ CHÚA NHẬT LỄ LÁ

11:15     Chia sẻ kết thúc tĩnh tâm.

12:30   Kết thúc và cơm trưa.

KÍNH MỜI QUÝ ÔNG BÀ ANH CHỊ EM ĐẾN THAM DỰ CUỐI TUẦN TĨNH TÂM.