HÌNH ẢNH VÀ VIDEO XUÂN ÂN TÌNH DO CỘNG ĐOÀN SJÆLLAND TỔ CHỨC NGÀY 06/02/2016

HÌNH ẢNH: Photography & Videography Thịnh thực hiện

https://picasaweb.google.com/106054588751532034334/06022016TetV2

VIDEO : Lễ Chào Quốc kỳ & Lễ bái gia tiên 

Thánh Lễ mừng Xuân Bính Thân
 
Văn nghệ mừng Xuân Bính Thân 2016 Xuân trong tình người 
 
kịch Sớ Táo Quân
 
          Những đoạn hay trong kịch Sớ Táo Quân
          Sớ Táo Quân màn 1
 
          Sớ Táo Quân màn 2
 
          Sớ Táo Quân màn 3
 
Super Hero máy quay 1
 
Super Hero máy quay 2
 
Văn nghệ mừng Xuân Bính Thân 2016 đơn ca Mùa Xuân ơi (máy quay 2)
 
Văn nghệ mừng Xuân Bính Thân 2016 đơn ca Mùa Xuân ơi (máy quay 1)
 
Văn nghệ mừng Xuân Bính Thân 2016 MC Ông Táo & Bà Táo 
 
Văn nghệ mừng Xuân Bính Thân 2016 Năm hết Tết đến (máy quay 2)
 
Văn nghệ mừng Xuân Bính Thân 2016 Năm hết Tết đến (máy quay 1)
 
Văn nghệ mừng Xuân Bính Thân 2016 Múa Lân  (máy quay 2)
 
Văn nghệ mừng Xuân Bính Thân 2016 Múa Lân  (máy quay 1)
Kính mời Qúy vị xem và nghe

 
 
Video Hội Xuân Bính Thân, chủ đề Xuân Ân Tình
do Cộng Đoàn CGVN tại Sjælland Đan Mạch tổ chức ngày 06.02.2015
 
Những hàng mầu đen là Quý vị chưa xem
 
Thánh Lễ mừng Xuân Bính Thân 
 
Lễ Chào Quốc kỳ & Lễ bái gia tiên 
 
Xuân trong tình người 
máy quay 2 ở đoạn cuối
 
        Múa Lân  (máy quay 2)
 
        Năm hết Tết đến (máy quay 2)
 
 
          đơn ca Mùa Xuân ơi (máy quay 2)
 
Lý do ca sĩ Ngọc Huệ không đến
 
kịch Sớ Táo Quân 
          Những đoạn hay trong kịch Sớ Táo Quân
          Sớ Táo Quân màn 1 
          Sớ Táo Quân màn 2 

          Sớ Táo Quân màn 3

 
         Super Hero máy quay 2
 
         múa Như hoa mùa xuân, máy quay 2
 
 
hợp ca Đầu xuân cầu cho gia đình
          hợp ca Đầu xuân cầu cho gia đình, máy quay 2
 
           Bé chúc Tết, máy quay 2
 
Chúc Tết bằng vọng cổ 
 
             đơn ca Happy New Year, máy quay 2
 
múa, Em trong mắt tôi
            múa, Em trong mắt tôi, máy quay 2 
 
Đố vui ngày Tết 
 
nhảy, Con Bướm Xuân
           nhảy, Con Bướm Xuân, máy quay 2 
 
Kịch Con Khỉ
 
nhảy, We´re all in this together
          nhảy, We´re all in this together, máy quay 2 
 
song ca, Giăng câu 
 
Lộc xuân đầu năm
 
hợp ca, Ly rượu mừng  
 
 

 

Ban Phục Vụ Cộng Đoàn CGVN Sjælland