THÁNH LỄ VIỆT NAM TẠI CỘNG ĐOÀN HORSENS.

Sct. Josefs Kirke
Nørregade 21 A, 1
DK – 8700 Horsens
tlf.: 7562 5268

– Chúa nhật 10/5/2015 lúc 15 giờ do cha Nguyễn Kim Thăng chủ tế.

– Chúa nhật 20/09/2015 lúc 15 giờ do cha Nguyễn Ngọc Tuyến chủ tế.

– Chúa nhật 29/11/2015 lúc 15 giờ do cha Nguyễn Ngọc Thế chủ tế.

————————————————————————————-

PHÂN ƯU

Được tin thân phụ của chị Vũ Linh Phương là ông Gioan Baotixita Vũ Ngọc Thượng, sau một thời gian ngắn bị trọng bệnh, đã được Chúa gọi về lúc 11:37 ET ở Orlando, USA, hưởng thọ 71 tuổi.

Cộng đoàn Horsens xin có lời chia buồn đến gia đình anh chị Dũng Phương cùng tang quyến. Nguyện xin Chúa đoái thương tha thứ, và cho linh hồn Gioan Baotixita sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Tm. Ban Đại Diện cộng đoàn Horsens.

NGUYỄN CHÍ DŨNG.