Kính mời Qúy vị xem hình Lễ và Văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh do

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Sjælland tổ chức ngày 19.12.2015
Kính mời quý vị xem video phim:

Thánh Lễ vọng mừng Chúa Giáng Sinh 2015
Văn nghệ Giáng Sinh 2015 Tiết mục mở màn: Vì yêu, Nhã Ý 
Văn nghệ Giáng Sinh 2015 Hành trình ơn cứu độ 
         Đoạn video từ máy quay số 2
         Một vũ khúc trong Hành trình ơn cứu độ 
         Hai vũ khúc trong Hành trình ơn cứu độ 
         Mục đồng & 3 nhà đạo sĩ trong Hành trình ơn cứu độ
         Giáng Sinh về trong Hành trình ơn cứu độ 
Văn nghệ Giáng Sinh 2015 Đơn ca và diễn nguyện Làm dấu 
Văn nghệ Giáng Sinh 2015 Hợp ca và diễn nguyện Đêm an bình 
Phần cuối có đoạn video từ máy quay số 2
Xổ số chị Ngọc và anh Bình 
5/ – Ông già Noel phần 1 và câu đố
 
6/ – Đơn ca Một cõi Giêsu 
 
7/ – Hợp ca Tiếng hát Thánh ân 
 
8/ – Song ca Mẹ ơi Mẹ có biết Tú & Uy
 
9/ – Tam ca Chuyện tình Emanuel 
10/ – Hợp ca Tình yêu Thiên Chúa & Lời cảm tạ 
                    Văn nghệ Giáng Sinh 2015 Hợp ca Tình yêu Thiên Chúa
                    https://www.youtube.com/watch?v=IkCLia2pkc0
 
11/ – Ông già Noel phát quà

Thánh Lễ vọng mừng Chúa Giáng Sinh 2015
Văn nghệ Giáng Sinh 2015 Tiết mục mở màn: Vì yêu, Nhã Ý 
Văn nghệ Giáng Sinh 2015 Hành trình ơn cứu độ
         Đoạn video từ máy quay số 2
         Một vũ khúc trong Hành trình ơn cứu độ 
         Hai vũ khúc trong Hành trình ơn cứu độ
         Mục đồng & 3 nhà đạo sĩ trong Hành trình ơn cứu độ
         Giáng Sinh về trong Hành trình ơn cứu độ
Văn nghệ Giáng Sinh 2015 Đơn ca và diễn nguyện Làm dấu 
Văn nghệ Giáng Sinh 2015 Hợp ca và diễn nguyện Đêm an bình
Phần cuối có đoạn video từ máy quay số 2
hình Lễ
hình Văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh
 
Ban Phục Vụ 
Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Sjælland
Ban Phục Vụ 
Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Sjælland