Bich chuong tinh tam mua Vong 2015

Trang Thông Tin Cộng Đồng xin giới thiệu đến sinh hoạt chương trình Giáng Sinh tại Cộng Đoàn Århus với chủ đề ÁNH SÁNG CỦA LÒNG NHÂN HẬU (do linh mục Nguyễn Duy Dương hướng dẫn)

Và chúng tôi cũng giới thiệu đến quý vị trang nhà Cộng Đoàn Århus với nhiều sinh hoạt phong phú đa dạng.http://www.cdcgvnaarhus.com/

image