VÀI HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN HJØRRING TRONG NGÀY LỄ ĐƯC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI CŨNG LÀ NGÀY LỄ QUAN THẦY CỦA CỘNG ĐOÀN.

 

XIN BẤM VÀO:  CỘNG ĐOÀN HJØRRING   XEM THÊM HÌNH ẢNH.

 

IMG_1878 (1)