HÌNH ẢNH GIÁO XỨ SANKT NIKOLAI KIRKE TỔ CHỨC CUỘC RƯỚC KIỆU ĐỨC MẸ TRÊN ĐƯỜNG PHỐ.

NHÂN DỊP 100 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA (BỒ ĐÀO NHA) NGÀY 13.05.17  NHIỀU GIÁO DÂN VIỆT NAM TỪ CÁC GIÁO XỨ KHÁC CŨNG ĐẾN THĂM DỰ.

ĐẶC BIỆT CÓ CHA NGUYỄN TẤN SANG LẦN ĐẦU TIÊN ĐẾN THĂM ĐAN MẠCH QUA CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG HÁT VÌ NGƯỜI NGHÈO CÙNG VỚI CÁC DANH CA SĨ HẢI NGOẠI VÀ TRONG NƯỚC.

Quý vị có thể vào kho hình của Trang Thông Tin Cộng Đồng dưới đây xem hình:

HÌNH ẢNH. (Thông Tin CDCGVN.DK)

 

 

 

 

 

 

BÀI GIẢNG CỦA LINH MỤC NGHỆ SĨ NGUYỄN TẤN SANG.