Kính mời Qúy vị xem và nghe

Các video và hình Mừng Xuân Đinh Dậu, chủ đề Quê Hương và Hy Vọng do Cộng Đoàn CGVN tại Sjælland Đan Mạch tổ chức ngày 04.02.2017 

Thánh Lễ – Tết Đinh Dậu cộng đoàn Sjælland 04-02-2017

https://www.youtube.com/watch?v=qhqzsi0luY8&list=PLYgLVSOoYbjdm853qw3Sb47CrTGGYOi6I&index=15

 

Tiệc mừng Xuân Đinh Dậu 04.02.2017 

https://www.youtube.com/watch?v=i_NoTzLqEhQ

 

Nghi thức khai mạc   và    Toàn bộ chương trình Văn nghệ

https://www.youtube.com/watch?v=mOnOE2_01kk&list=PLYgLVSOoYbjdm853qw3Sb47CrTGGYOi6I&index=16
Các tiết mục :

 

Ly rượu mừng

https://www.youtube.com/watch?v=LR8I3J1QrPE&index=2&list=PLYgLVSOoYbjdm853qw3Sb47CrTGGYOi6I

 

Ngày Tết Việt Nam – Tân Niên Đinh Dậu 2017 – Cộng Đoàn Sjælland

https://www.youtube.com/watch?v=ijiHW–ceI8&list=PLYgLVSOoYbjdm853qw3Sb47CrTGGYOi6I&index=3

 

Múa Tiên – Tân Niên Đinh Dậu 2017 – Cộng Đoàn Sjælland

https://www.youtube.com/watch?v=onG31lNSPt0&list=PLYgLVSOoYbjdm853qw3Sb47CrTGGYOi6I&index=4

 

Cold Water – Tân Niên Đinh Dậu 2017 – Cộng Đoàn Sjælland

https://www.youtube.com/watch?v=IFM-26NwuSI&list=PLYgLVSOoYbjdm853qw3Sb47CrTGGYOi6I&index=5

 

Cả nhà thương nhau – Tân Niên Đinh Dậu 2017 – Cộng Đoàn Sjælland

https://www.youtube.com/watch?v=Wlf8QH1LHdY&list=PLYgLVSOoYbjdm853qw3Sb47CrTGGYOi6I&index=6
Đàn tranh
https://www.youtube.com/watch?v=-jsG1Wf8OgQ&list=PLYgLVSOoYbjdm853qw3Sb47CrTGGYOi6I&index=7

 

Sớ Táo Quân – Tân Niên Đinh Dậu 2017 – Cộng Đoàn Sjælland

https://www.youtube.com/watch?v=KP7rFwWjkgU&list=PLYgLVSOoYbjdm853qw3Sb47CrTGGYOi6I&index=8

 

Lính vệ binh của Ngọc Hoàng rèn luyện võ công

https://www.youtube.com/watch?v=YOqP13PXCxE&list=PLYgLVSOoYbjdm853qw3Sb47CrTGGYOi6I&index=9

 

Tôi là người Viêt Nam, Nhay Closer

https://www.youtube.com/watch?v=s_C1tqfhPm8&list=PLYgLVSOoYbjdm853qw3Sb47CrTGGYOi6I&index=10

 

Tôi là người Viêt Nam, Bai hat

https://www.youtube.com/watch?v=J781zVxb7Gg&list=PLYgLVSOoYbjdm853qw3Sb47CrTGGYOi6I&index=11

 

Cánh Thiệp đầu xuân Nhã Ý

https://www.youtube.com/watch?v=5eW2334Tj-I&list=PLYgLVSOoYbjdm853qw3Sb47CrTGGYOi6I&index=12

 

Mộng Chiều Xuân Nhã Ý

https://www.youtube.com/watch?v=ouOQvnO0ACk&list=PLYgLVSOoYbjdm853qw3Sb47CrTGGYOi6I&index=13

 

Thiên duyên tiền định

https://www.youtube.com/watch?v=T4pVPTmGp2w&list=PLYgLVSOoYbjdm853qw3Sb47CrTGGYOi6I&index=14

1. Hình ảnh đã được chọn và chỉnh sửa:

https://goo.gl/photos/AmfaAX4JgRtzsF489

2. Những hình còn lại mà không chỉnh:

https://goo.gl/photos/3xFAbozCLTdL5Ngv7

 

Sau đây là những link để download về computer:

Link này download tất cả những hình & phim trong 1 file:

https://www.jottacloud.com/p/thinh-ngo/3ac8b89ec24a481598c04cbf001684aa

 

Nếu như file phía trên lớn quá thì có thể download ba cái file khác nhau ỏ dưới đây:

 1 – Phim Thánh Lễ:

https://www.jottacloud.com/p/thinh-ngo/73c33c7fff0b4ded80719afd8b7e09de

 

2 – Phim tổng hợp văn nghệ:

https://www.jottacloud.com/p/thinh-ngo/6ea80dc7c738484e88e12bef1955e1cf

 

3 – Tiết mục riêng & hình

https://www.jottacloud.com/p/thinh-ngo/ab46eb5036af4d0e9e2f8976af9bc79d
Chân thành cám ơn đến anh Trương Lê, Huy Trần & Thịnh Ngô đã giúp quay phim và chụp hình