IMG_5909

Trong niềm ước muốn và dự kiến từ lâu, ủy viên Thánh ca Cộng Đồng CGVN tại Đan Mạch ông Đinh Tấn Lịch (Ca trưởng ca đoàn Thánh Linh Odense) muốn tạo một cơ hội giao lưu các ca đoàn hiện đang hoạt động và sinh hoạt nơi các cộng đoàn giáo xứ. Nhằm gắn bó mật thiết thân thương giữa các ca viên khắp nơi với nhau và trao đổi kinh nghiệm phục vụ nhằm thăng tiến thêm mối quan hệ tương quan trong sự hợp nhất, nơi các sinh hoạt của Cộng Đồng CGVN tại Đan Mạch.

Qua sự khuyến khích và hỗ trợ của Ban Chấp Hành Cộng Đồng CGVN tại Đan Mạch, lần đầu tiên ngày giao lưu được sự hưởng ứng của một số ca đoàn Odense, Esbjerg, Horsens, Hjørring… nhưng có  một số ca đoàn vì lý do chuẩn bị lễ cưới hoặc có Thánh Lễ VN ngày Chúa Nhật, hoặc có những lý do khác nên không hiện diện. Dù vậy chương trình ấn định được diễn ra theo như chương trình.

Trong chương trình có sự hiện diện của cha linh hướng Cộng Đồng Phê rô NGUYỄN KIM THĂNG và Ban Chấp Hành Cộng Đồng và một giáo dân giúp các bữa ăn cho sinh hoạt giao lưu nầy.

Ấn tượng được đánh giá tại ngày giao lưu là sự thân tình trao ban sự ấm áp của những con người dấn thân phục vụ qua mỗi thành viên trong ca đoàn.

Học hỏi được sự trải nghiệm đức tin của mỗi thành viên và của tổng hợp tinh thần hợp nhất trong Chúa Thánh Linh. 

Tập hợp được một lực lượng sẵn sàng dấn thân phục vụ cộng đồng qua lời kêu gọi CĐ cho những đại lễ, gần nhất là Đại Lễ Các Thánh Tử dạo VN tại Ømborg ngày 11,12,13 thánh 08 năm 2017 nầy. 

Nhất là sự khuyến khích và đồng hành của cha linh hướng, Ban Chấp Hành CĐ qua công việc mà tất cả các ca đoàn CGVN tại Đan Mạch dù hiện diện hay không hiện diện hôm nay, đã phục vụ bao nhiêu năm qua với những thăng trầm của thời gian 35 năm từ khi Cộng Đồng hình thành.

Từ đầu và đến cuối buổi giao lưu là những lời cám ơn ân tình cho nhau trong tin thần Chúa Ki tô được tác động qua Thánh Lễ Chúa Thánh Thần hôm đó.

Mọi sự diễn ra tốt đẹp từ chương trình cho đến việc tổ chức.

Kim Long ghi nhanh

Xin mời quý vị có thể xem qua vài hình ảnh ghi lại trong buổi giao lưu.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGÀY GIAO LƯU CÁC CA ĐOÀN CGVN TẠI ĐAN MẠCH.