CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH

Jesus on the cross stock vector. Illustration of religion - 107175785

CỤ GIUSE VŨ AN DƯỠNG

Cụ Giuse Vũ An Dưỡng là thân phụ của anh chị Thành- Chi thuộc cộng đoàn Esbjerg đã được Chúa gọi về an nghỉ tại thành phố Oklahoma, USA vào lúc 11.38 phút.

Xin quý vị hiệp thông dâng lời cầu nguyện cho linh hồn cụ Giuse. Ban chấp hành cộng đồng thành tâm chia sẻ trước sự mất mát với anh chị Thành- Chi và thành kính phân ưu đến toàn thể quý tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ, Đấng đầy lòng xót thương mau chóng đưa linh hồn cụ Giuse về hưởng vinh phúc trên quê trời.

Thành Kính Phân Ưu

 

Ban Chấp Hành