CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH

 

CAU

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Được tin cụ: 
Phêrô Đoàn Văn Thắng.

 

Sinh ngày 14.04.1927 tại Đồng Xá, Hải Dương, Việt nam đã được Chúa gọi về ngày 11.01.2018 tại Hospice Søholm, Viby, Đan mạch – hưởng thọ 90 tuổi.
CĐCGVN tại Đan mạch xin thành kính phân ưu và chia sẻ niềm đau cùng toàn tang quyến. Nguyện xin Chúa nhân từ – Đấng đã ban nhiều ơn phúc cho cụ trong suốt cuộc đời – sớm đưa linh hồn cụ về hưởng hạnh phúc trên Thiên Đàng.

 

Thành kính phân ưu

TM. BAN CHẤP HÀNH
Nguyễn Trọng  Lưu