bantin

thanhgia

Được tin ông cố Phêrô là thân phụ của cha Chánh xứ Svendborg Phêrô Nguyễn Ngọc Tuyến, đã được Chúa gọi về an nghỉ tại Việt Nam. Ban Chấp Hành cộng đồng công giáo Việt Nam tại Đan Mạch.

Xin chia sẻ sự mất mát cùng cha và toàn tang quyến, và nguyện xin Thiên Chúa là cha chí thánh, chí tôn đầy lòng nhân từ sớm đưa linh hồn ông cố Phêrô về hưởng hạnh phúc trên quê trời.

TM/BCHCĐCGVN-DK

Chủ tịch Khánh Hải Nguyễn