Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch Trân Trọng Kính Báo:
 
Cụ bà Maria Hà Thị Dục, là hiền thê của cụ ông Nguyễn Văn Bá, cùng là thân mẫu của anh chủ tịch Cộng Đồng  Nguyễn Khánh Hải, đã được Chúa gọi về vào ngày 06 tháng 05 năm 2021, hưởng thọ 88 tuổi.
 
Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại nhà thờ Vor Frue Kirke: Ryesgade 26, 8000 Aarhus.
Kính xin quý ông bà và anh chị em trong Cộng Đồng hiệp ý cùng tang quyến, dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Maria. 
Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, thương đón nhận linh hồn cụ bà Maria sớm về hưởng nhan thánh Ngài.
Ban Chấp Hành Cộng Đồng xin chân thành hiệp thông và thành kính phân ưu đến toàn thể quý tang quyến.
 
TM/BCHCĐCGVN. DK
 
Nguyễn Chí Dũng