CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH.

 

Trân trọng thông báo đến quý linh mục, quý tu sĩ, quý cộng đoàn hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng. Nhận được tin nguyên Viện Phụ Maria Bảo tịnh TRẦN VĂN BẢO, đan viên XI TÔ THÁNH MẪU TÂM, MỸ CA (VIỆT NAM) đã được Chúa cất về vào ngày hôm nay 24/05/21 khoảng 18.30g (DK) theo thông tin từ người cháu trong gia đình cho biết. 

Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thông tin về chương trình Thánh Lễ an táng tại Việt Nam. Xin quý cha, quý ban đại diện thông báo đến giáo dân hiệp thông cầu nguyện cho ngài.

 

Văn bản chính thức từ ĐAN VIỆN XI TÔ THÁNH MẪU TÂM. MỸ CA .

This image has an empty alt attribute; its file name is Image-1-768x1024.jpg

Abbed André (Paul) Tran van Bao O.Cist. afgået ved døden

 

Anden pinsedag, den 24. maj 2021 afgik abbed Tran van Bao i sit kloster i Nha Trang i Vietnam. Pater Bao var den første vietnamesiske præst, som kom til Danmark, hvor han virkede fra 1979 til 1985, det meste af tiden med bopæl i Aarhus.

Pater Bao blev født den 18. juli 1944 i Ninh-Binh i Vietnam. Han indtrådte i cistercienserordenen og gennemførte sine filosofi- og teologistudier i Vietnam og senere i Fribourg i Schweiz. Den 5. oktober 1974 blev han præsteviet i Luzern i Schweiz. Det var også fra Schweiz, han kom til Danmark for at varetage sjælesorgen for de første vietnamesiske flygtninge.

I 1985 vendte han tilbage til Vietnam og blev abbed i sit kloster. Her døde han efter lang tids alvorlig sygdom.

 

Han hvile i fred.

 

Czeslaw