ttviet

 

 

 

BÀI TƯỜNG TRÌNH PHIÊN HỌP BAN CHẤP HÀNH CĐ.

Chúa nhật ngày 03/04/16, Ban Chấp Hành (BCH) mở phiên họp nhằm phân nhiệm lại nhân sự, định vị trong các ban ngành, hầu phối hợp với Ban Thường Vụ cho nhiệm kỳ 2016 – 2018 /2020 tới đây. Phiên họp diễn ra tại tư gia chủ tịch LỄ XUÂN BẢNG (Svendborg).

Hiện diện nơi phiên họp có cha linh hướng CĐCGVN.DK, Ban Thường Vụ và các ủy viên đặc trách. Sau lời kinh và chúc lành của cha linh hướng Phêrô Nguyễn Kim Thăng, BCH tiến hành việc phân nhiệm với chút khó khăn vì luôn là sự thoái thác nơi vai trò Chủ Tịch CĐ, để rồi đồng thuận và đón nhận, kết thúc Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

 

Chủ tịch CĐ:                       NGUYỄN KHÁNH HẢI

Phó Ngoại vụ:                     NGUYỄN TRỌNG LƯU

Phó Nội vụ:                        NGUYỄN CHÍ DŨNG

Thư Ký:                              ĐỖ VINH HIỂN

Thủ quỹ:                             LÊ XUÂN BẢNG

Ủy viên dự khuyết:            VŨ ĐỨC THÀNH

                                            TRẦN VĂN VĂN.

ỦY VIÊN CÁC BAN.

Ban Phụng Vụ:                   VŨ ĐỨC THÀNH

Ban khánh tiết:                   TRẦN VĂN VĂN

Ban Thánh ca:                     ĐINH TẤN LỊCH

Liên lạc Thanh-

Thiếu Niên CGVN.DK         VŨ ĐỨC THÀNH

Ban Truyền Thông:             NGUYỄN HỮU LONG

Ban Văn Nghệ:                   NGUYỄN KHẮC HIẾU

Ban Ẩm Thực:                    TRẦN THANH MINH

Các ban ở trên được phân nhiệm lại vai trò và bổ túc điều hành theo nhu cầu của từng ban và công việc. Những tổ chức hằng năm như Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo, Tết Nguyên Đán, giúp tổ chức Hành Hương Giáo Phận.

Ngoài ra có những đề nghị thêm tổ chức Giáng Sinh Cộng Đồng hay phối hợp đồng tổ chức với những hội đoàn,  khác tôn giáo hoặc ngoài tôn giáo trong những dịp lễ lớn, các biến cố. Điều nầy vẫn chưa phải là thông lệ của Ban Chấp Hành CĐ hiện nay.  BCH cần phải đưa ra phương thức phù hợp, ứng phó với hiện trạng hôm nay với các hội đoàn và được hợp thức hóa nơi Đại Hội Thường Niên đồng chấp thuận.

Ban Chấp Hành thông qua và ấn định ngày Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo 2016 vào 3 ngày 12, 13, 14 tháng 08 với chủ đề PHÚC CHO AI XÓT THƯƠNG. Trong chương trình giảng thuyết sẽ do Fr. Phong từ Hoa Kỳ và Ban Tổ Chức CĐ phối hợp Ban Điều Hành Thanh Thiếu Niên CGVN tại Đan Mạch.

Nhóm Thăng Tiến Hôn Nhân xin một gian hàng triển lãm nơi Đại Lễ để phổ biến nhân kỷ niệm 20 năm được thành lập tại Đan Mạch.

Đại Hội Xuân ĐINH DẬU 2017 tổ chức tại Horsens vào ngày 21 tháng 01 năm 2017.

Ban Chấp Hành CĐ đề ra việc gây quỹ cho công trình Thánh Địa Đức Mẹ La Vang tại Việt Nam, sẽ dự trù lập sổ vàng và trích tiền thu được trong các lần CĐ tổ chức và tùy theo sáng kiến từng cộng đoàn địa phương nếu muốn đóng góp thêm. Phương án thực hiện sẽ đề nghị cụ thể sau phiên họp cộng đồng sắp tới.

Việc tiến hành tu chính nội quy, sẽ được cha linh hướng CĐ Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG và các anh Đỗ Vinh Hiển, Nguyễn Trọng Lưu, Nguyễn Chí Dũng chịu trách nhiệm tu chính và trình nơi Đại Hội Thường Niên 2017 năm tới cho việc chính thức Nội Quy lưu giữ và phổ biến trong cộng đồng.

Hành hương Ømborg giáo phận, cộng đồng hiện nhận trách nhiệm những công việc chủ lực cho việc Dựng Lều, Ẩm Thực, Trồng và dọn cỏ cạnh lễ đài. Có thể sẽ thay thế với những công việc khác nhằm giảm đi nặng nhọc khó khăn mà những anh chị em nơi các cộng đoàn đã kiên trì trong nhiều năm.

Phiên họp diễn ra tốt đẹp mặc dù có những khó khăn trong sự đồng thuận theo quan điểm khác biệt. Sau Thánh lễ tạ ơn, bữa cơm thân tình một lần nữa được gia chủ khoản đãi vui vẻ và có sự hiện diện cha chánh xứ Svendborg Nguyễn Ngọc Tuyến đến chung vui.

Chân thành cám ơn anh chị Bảng, chị Châu vợ anh Hiển, chị Chi vợ anh Thành đảm trách khâu nhà bếp cho buổi họp từ sáng đến chiều tối.

Kim Long.

Bài tường trình không là biên bản chính thức của CĐ.