chua

Giúp Cha Chu Huy Châu dọn nhà….

Sau thời gian tạm trú tại tư gia Đức Giám Mục giáo phận, nay cha Chu Huy Châu sẽ chuyển tới Nhà Dưỡng Lão

PLEJHJEMMET SLOTTET, Agnes Henningsens Vej  7. 2200 København vào đầu tháng 05/2016.

Thay mặt những anh em thiện nguyện, tha thiết kêu gọi cộng đồng Dân Chúa, hết lòng  giúp đỡ di chuyển đồ vật và những việc cần thiết nơi chỗ ở mới. Nhân lực dự trù vận chuyển từ 10 đến 15 người và 4 chiếc xe có trailer hoặc 2 xe thùng.

Thời gian họp mặt: Ngày thứ bảy 07 tháng 05 Lúc:10:00g

Tại địa điểm:            Kollegievej 2, 2920 København.

Để tiện việc điều phối, xin quý vị liên hệ đến NGUYỄN VĂN BÌNH

ĐT. 40433619 hoặc email: infor@binhs.dk trước ngày 05 tháng 05 năm 2016.

Chân thành cám ơn sự giúp đỡ của quý vị.

Người Liên Lạc (Koordinator)

NGUYỄN VĂN BÌNH