Từ những sử liệu về Thánh Yuse…

Thực rất khó khi phải viết vềThánh Yuse Canada goose calling techniques
-bởi các sử liệu Woolrich Parka Damen về Ngài rất ít, mà lại chẳng ghi lại một lời nói nào của chính Thánh nhân. Ngài chỉ được đến một lần duy nhất trong Yoan 6, 41-42 và một vài lần Woolrich Parka Männer trong Matthêu (đoạn 1 và 2) và Luca (đoạn 2 và 3) – mà đôi khi hai nguồn sử liệu đó lại tương phản nhau Canada Goose Jackets Outlet nữa.